O HŘE

CO JE ÚNIKOVÁ HRA?

V čem spočívá princip? Co vás čeká a nemine?

Úniková hra je volnočasová aktivita pro 2-5 hráčů. Cílem je v časovém limitu 60 minut uniknout ze zamčené místnosti. Hra prověří všímavost, schopnost dedukce a logického uvažování i spolupráci mezi členy týmu. Uvnitř místnosti na hráče čekají ukryté klíče a kombinace k zámkům, zašifrované zprávy, hádanky a hlavolamy. Odměnou za jejich vyřešení je klíč od východu...

PŘÍBĚH HRY

inspirován skutečným příběhem 

Volné pokračování původní únikové hry da Vinciho zkouška zavede hráče do konce roku 1499.

V prosinci roku 1499 obsadili francouzské jednotky Miláno a Leonardo da Vinci byl nucen opustit svoji dílnu a utéci do Florencie. Nestačil zajistit přepravu svých vynálezů ani uměleckých děl.

Proto prověřil právě Vás, své oddané učedníky, abyste do mistrovi dílny pronikly a zachránili jeho nejnovější vynález, který nesmí za žádnou cenu padnout do špatných rukou.

Nezbývá moc času, o převratných vojenských vynálezech ví i nepřítel a zanedlouho se jich pokusí zmocnit.

PRAVIDLA HRY

základní pravidla jsou níže, v herní místnosti se řiďte pokyny obsluhy

 • Hra je určena pro všechny vynalézavé a kreativní lidi od 15 let.
 • Děti do 15 let mohou hrát pouze v doprovodu dospělých.
 • Hra je primárně určena pro hráče od 15 let, a tomu odpovídá i obtížnost řešení některých úloh. Děti tak mohou mít problém se do hry plně zapojit.
 • K vyřešení úkolů není za potřebí žádná síla ani není nutné nikam složitě lézt.
 • Každý úkol má jediné řešení založené na logice, všímavosti nebo zručnosti.
 • Každý klíč a každé heslo náleží vždy jedinému zámku.
 • Hra nevyžaduje žádný speciální oděv.
 • Hra probíhá vždy pod dohledem obsluhy a je možné ji kdykoliv přerušit.
 • Dveře únikové místnosti nejsou v průběhu celé hry fyzicky nijak uzamčeny, případný únikový východ je po celou dobu přístupný.
 • Pokud nevíte jak dále, je možné požádat o radu obsluhu.
 • Herní čas 60 minut není limitující, je možné úkoly řešit déle, popřípadě řešení konzultovat zpětně s obsluhou.
 • Focení interiéru během hry je zakázáno.
 • Je zakázáno úmyslně ničit vybavení a zasahovat do elektroinstalace.
 • Hru nelze hrát pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • V celém herním prostoru (vyjma WC) je provozován kamerový systém bez pořizování záznamu. Sledování hráčů během hry je nedílnou součástí a neslouží k identifikaci osob.  
 • Použití osobních údajů uvedených v rezervaci se vztahuje pouze na rezervační proces únikové hry. Data nejsou dále jakkoliv zpracovávána. 

DŮLEŽITÉ: Rezervací prohlašujete, že se účastníte hry na vlastní nebezpečí a budete dodržovat Pravidla hry a pokyny obsluhy. 

UPOZORNĚNÍ: Dveře herní místnosti nejsou v průběhu celé hry fyzicky uzamčeny,  únikový východ je po celou dobu přístupný (povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci).

V celém herním prostoru je provozován kamerový systém BEZ ukládání záznamu. Sledování hráčů během hry je nedílnou součástí a NESLOUŽÍ k identifikaci osob.